Ako objednať Listy Bdelosť

Stručný návod:

Príklad:
Na info@bdelost.sk poslať: „Objednávam časopis Listy Bdelosť na adresu moja@adresa.sk“.

Postup:

Zvoľte
si ...
... podobu
časopisu ...
... a nosič. Cena za
1 číslo je
V objednávke uveďte aj presnú... ... a pošlite objednávku na adresu
(1) PDF súbor e-mail 0,- Sk e-mailovú adresu info@bdelost.sk
alebo
Hnutie Bdelosť
P.O.Box 17
810 00 Bratislava 1
(2) CD-R 50,- Sk poštovú adresu
(3) Výtlačok (papier) 70,- Sk

Možné sú aj telefonické / SMS objednávky na čísle 0902-242493 (T-Mobile Slovensko) alebo 0907-455579 (Orange Slovensko). ~ Z praktických dôvodov odporúčame v objednávke uviesť aj ďalší kontakt (napr. telefónne číslo), ale nie je to nevyhnutné. ~ (3)(2): U tlačenej a CD-R podoby dostanete údaje potrebné k platbe spolu so zásielkou. Platí sa spätne, až po doručení zásielky. Cena zásielky = cena obsahu + poštovné a balné. ~ (1)(2): Na požiadanie Vám radi pošleme stručný návod na prácu s PDF súbormi. ~ (1): Nároky na e-mailovú schránku: 2–3 MB na jedno číslo. ~ (3): Nároky na listovú schránku: A4 bez preloženia (alebo doporučene).

~~~~~

Listy Bdelosť. Nadkonfesný časopis pre hľadanie kresťanstva v Duchu a pravde v zmysle Jn 4:23,24. Vychádza cca 4x ročne, v elektronickej i papierovej podobe. Vydáva: občianske združenie Hnutie Bdelosť, P.O.Box 17, 810 00 Bratislava 1. Internetová stránka: http://www.bdelost.sk.

~~~~~

Akékoľvek príspevky a dary na účet občianskeho združenia Hnutie Bdelosť sú vítané.

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, názov účtu: Hnutie Bdelosť, číslo účtu: 8183497/5200.

Podrobný návod (ak zostali nejasnosti):

Časopis Listy Bdelosť vychádza v troch podobách:

  1. Ako súbor formátu PDF (Portable Document Format) zasielaný do e-mailovej schránky.
  2. Ako súbor formátu PDF na CD-R nosiči zasielaný bežnou poštou.
  3. Ako výtlačok na papieri zasielaný bežnou poštou.

Kvôli odlišnostiam uvádzame spôsob objednania pre každú z týchto podôb zvlášť.

1. Časopis ako súbor zasielaný do e-mailovej schránky

1.1. E-mailová podoba časopisu a spôsob doručenia

V tejto podobe je časopis rozdelený do niekoľkých súborov, ktorých počet je spravidla 3 až 5, a ktorých veľkosť dohromady je okolo 2 megabajty.

Súbory sú v prílohe e-mailovej správy doručené odberateľovi po internete na ním určenú adresu elektronickej pošty.

1.2. Cena e-mailovej podoby časopisu

E-mailová podoba časopisu je zasielaná bezplatne.

1.3. Spôsob objednania e-mailovej podoby časopisu

Príklad: „Objednávam časopis Listy Bdelosť na adresu moja@adresa.sk“

V objednávke má byť uvedené, že máte záujem o e-mailovú podobu časopisu, a tiež presná a úplná e-mailová adresa, kam majú zásielky chodiť. Z praktických dôvodov odporúčame v objednávke uviesť aj Vaše meno a telefónne číslo, ale tieto údaje nie sú nevyhnutné. V najjednoduchšom prípade na objednanie zasielania e-mailovej podoby časopisu stačí poslať adresu cieľovej e-mailovej schránky (v tvare napr. alfa@beta.sk) na jednu z nižšie uvedených adries. Objednávku môžete poslať na niektorú z týchto adries:

Hnutie Bdelosť
P.O.Box 17
810 00  Bratislava 1
info@bdelost.sk ako tel./SMS správu na:
0902-242493 (T-Mobile)
0907-455579 (Orange)

alebo môžete časopis objednať telefonicky na niektorom z uvedených telefónnych čísel.

Ak v objednávke neuvediete inak, automaticky Vám doručíme aj všetky staršie čísla časopisu — buď do Vašej e-mailovej schránky, alebo poštou na CD-R (ak uvediete adresu), ak by Vaša e-mailová schránka kapacitne nestačila prijať také množstvo údajov: okolo 2–3 MB na jedno číslo časopisu.

1.4. Upozornenie

V cieľovej e-mailovej schránke musí byť dostatok voľného miesta (2–3 MB na jedno číslo), inak nebude možné časopis doručiť.

Časopis je e-mailom zasielaný v súboroch formátu PDF (Portable Document Format). Na prezeranie a tlač súborov formátu PDF slúži program Adobe (Acrobat) Reader, ktorý je (v českej verzii) voľne dostupný na adrese:

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/acrobatreader/win/5.x/arce505cze.exe
(13,3 MB, verzia 5.05, pre MS Windows - beží už od Windows 95 a 98), alebo:

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/6.x/6.0/cze/AdbeRdr60_cze.exe
(11,9 MB, verzia 6.0, pre MS Windows 98SE a vyššie).

Pre vlastný výber verzie programu Adobe Reader (jazyk, verzia, operačný systém) môžete navštíviť adresu:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

Na požiadanie Vám radi pošleme stručný návod na prácu s PDF súbormi, prípadne aj Adobe Reader na CD-R, ak v objednávke uvediete druh a verziu Vašho operačného systému, a o ktorú jazykovú verziu programu máte záujem (slovenčina, pokiaľ vieme, nie je v ponuke).

2. Časopis ako súbor na CD-R médiu

2.1. Podoba a spôsob doručenia

V tejto podobe, rovnako ako v predošlom prípade, je časopis rozdelený do niekoľkých súborov, ktorých počet je spravidla 3 až 5, a ktorých veľkosť dohromady je okolo 2 megabajty.

Súbory sú nahrané na nosiči CD-R, a ten je v papierovej obálke doručený bežnou poštou na Vami určenú adresu.

2.2. Cena CD-R podoby časopisu a spôsob úhrady

Cena CD-R podoby časopisu je 50,-Sk (+ poštovné a balné).

Platí sa spätne, až po doručení zásielky:

buď poštovou poukážkou typu H na adresu: alebo poštovou poukážkou typu U,
prípadne prevodom či vkladom na účet:
Hnutie Bdelosť
P.O.Box 17
810 00  Bratislava 1
Názov účtu: Hnutie Bdelosť
Číslo účtu: 8183497/5200
(OTP Banka Slovensko)

Variabilný symbol a ďalšie údaje, potrebné na identifikáciu Vašej platby u nás a na jej spárovanie s danou zásielkou nájdete v zásielke.

2.3. Spôsob objednania časopisu na CD-R médiu

Príklad: „Objednávam si časopis Listy Bdelosť v CD-R podobe na adresu...“

V objednávke má byť uvedené, že máte záujem o CD-R podobu časopisu, a tiež presná a úplná poštová adresa, kam majú listové zásielky s CD-R chodiť. Z praktických dôvodov odporúčame v objednávke uviesť aj Vaše meno a e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo, ale tieto údaje nie sú nevyhnutné.

Objednávku môžete poslať na niektorú z týchto adries:

Hnutie Bdelosť
P.O.Box 17
810 00  Bratislava 1
info@bdelost.sk ako tel./SMS správu na:
0902-242493 (T-Mobile)
0907-455579 (Orange)

alebo môžete časopis objednať telefonicky na niektorom z uvedených telefónnych čísel.

Na jednom CD-R – za 50,-Sk – Vám doručíme aj všetky staršie čísla časopisu a tiež aj celú web stránku bdelost.sk.

2.4. Upozornenie

Časopis je na CD-R médiu uložený v súboroch formátu PDF (Portable Document Format). Na prezeranie a tlač súborov formátu PDF slúži program Adobe (Acrobat) Reader, ktorý je (v českej verzii) voľne dostupný na adrese:

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/acrobatreader/win/5.x/arce505cze.exe
(13,3 MB, verzia 5.05, pre MS Windows - beží už od Windows 95 a 98), alebo:

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/6.x/6.0/cze/AdbeRdr60_cze.exe
(11,9 MB, verzia 6.0, pre MS Windows 98SE a vyššie).

Pre vlastný výber verzie programu Adobe Reader (jazyk, verzia, operačný systém) môžete navštíviť adresu:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

Na požiadanie Vám radi pošleme stručný návod na prácu s PDF súbormi, prípadne aj Adobe Reader na CD-R spolu s časopisom, ak v objednávke uvediete druh a verziu Vašho operačného systému, a o ktorú jazykovú verziu programu máte záujem (slovenčina, pokiaľ vieme, nie je v ponuke).

3. Časopis v tlačenej podobe

3.1. Tlačená podoba časopisu a spôsob jej doručenia

V tejto podobe je časopis vytlačený na papieri formátu A4 a zviazaný spinkami.

Výtlačok je doručený bežnou poštou na Vami určenú adresu.

3.2. Cena tlačenej podoby časopisu a spôsob úhrady

Cena tlačenej podoby časopisu je 70,-Sk (+ poštovné a balné).

Platí sa spätne, až po doručení zásielky:

buď poštovou poukážkou typu H na adresu: alebo poštovou poukážkou typu U,
prípadne prevodom či vkladom na účet:
Hnutie Bdelosť
P.O.Box 17
810 00  Bratislava 1
Názov účtu: Hnutie Bdelosť
Číslo účtu: 8183497/5200
(OTP Banka Slovensko)

Variabilný symbol a ďalšie údaje, potrebné na identifikáciu Vašej platby u nás a na jej spárovanie s danou zásielkou nájdete v zásielke.

3.3. Spôsob objednania tlačenej podoby časopisu

Príklad: „Objednávam si časopis Listy Bdelosť v tlačenej podobe na adresu...“

V objednávke má byť uvedené, že máte záujem o tlačenú podobu časopisu, a tiež presná a úplná poštová adresa, kam majú listové zásielky s výtlačkami chodiť. Z praktických dôvodov odporúčame v objednávke uviesť aj Vaše meno a e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo, ale tieto údaje nie sú nevyhnutné.

Objednávku môžete poslať na niektorú z týchto adries:

Hnutie Bdelosť
P.O.Box 17
810 00  Bratislava 1
info@bdelost.sk ako tel./SMS správu na:
0902-242493 (T-Mobile)
0907-455579 (Orange)

alebo môžete časopis objednať telefonicky na niektorom z uvedených telefónnych čísel.

Ak v objednávke neuvediete inak, týka sa len budúcich čísel časopisu. Staršie čísla neposielame automaticky, ale len ak o to v objednávke výslovne požiadate (prípadne s upresnením, o ktoré konkrétne staršie čísla máte záujem).

3.4. Upozornenie

Poštová schránka by mala byť dostačujúca pre zásielky veľkosti A4, inak môže byť časopis pri doručení poškodený preložením a pod. Ak schránka nevyhovuje, dá sa časopis objednať posielaný doporučene, takže sa do schránky nedostane.

Spolu s tlačenou podobou časopisu si možno objednať aj e-mailovú a/alebo CD-R podobu. Získate tým možnosť znovu si časopis alebo jeho časti vytlačiť v prípade straty alebo poškodenia, a tiež aj jednoduchý spôsob, ako sa o časopis alebo jeho časti podeliť so svojimi známymi.