Rudolf Steiner

Nálada odovzdanosti

 

Nech príde čokoľvek, nech mi budúca hodina, budúci deň prinesie čokoľvek.

Ak mi je to celkom neznáme, nemôžem to strachom zmeniť. Očakávam to s dokonalým vnútorným kľudom duše, s dokonalou morskou tíšinou mysle.

 

Úzkosť a strach bránia nášmu vývoju: Vlnami úzkosti a strachu zaháňame to, čo chce prúdiť do našej duše z budúcnosti. Oddanosť tomu, čo nazývame božskou múdrosťou v udalostiach, istota, že to, čo príde, musí byť, a že by to v určitom smere mohlo mať aj dobré účinky – vyvolanie tejto nálady v slovách, pocitoch, v ideách – to je nálada modlitby odovzdanosti.

 

Patrí k tomu, čo sa musíme naučiť: Žiť z čistej dôvery, bez zaistenia života, z dôvery v stále prítomnú pomoc duchovného sveta. Inak to dnes naozaj nejde, ak nemáme stratiť odvahu. Ovládnime zodpovedajúco svoju vôľu a usilujme o vnútorné prebudenie každé ráno a každý večer.