> 
 > 
 ~ 
 ~ 
 ~ 
Oznamujeme Vám
vydanie knihy
Pavel Křišťan
    Poselství Vánoc    
Rozsah: 40 strán A5
Cena: 50 SK
    Vynikajúca kniha o podstate Vianoc. Rozsahom neveľká, ale myšlienkovo mimoriadne bohatá a hlboká, nadčasová, ale zároveň aj burcujúco súčasná (viď úryvok).
    Svojou povahou je táto kniha veľmi vhodná aj ako vianočný darček, pretože obsahuje dvanásť vianočných zamyslení na dvanásť vianočných dní (od 25.12. do 5.1.).  
Obrázok: 1. strana obálky
Obrázok: 1. strana obálky
    Obálka je dostupná v dvoch variantoch farby podkladu (farba obálky na obrazovke nemusí presne zodpovedať farbe výtlačkov). Prvý variant má farbu tmavomodrú, odtieň, ktorý sa niekedy označuje aj ako "atlantická modrá". Druhý variant obálky má farbu podkladu tmavozelenú, so zlatistým nádychom.   
    Autor, nar. 1920, působil jako farář Obce křesťanů, hudební pedagog a překladatel. V současné době (2006) je předsedou Anthroposofické společnosti v České republice. Z jeho vlastních prací připomeňme Tři studie o životě a díle J. A. Komenského nebo zpracování Parsifalova příběhu pro mládež. Z překladů Chymickou svatbu Christiana Rosenkreutze, Novalisovy Hymny k poctě noci a Goethovu Pohádku, z děl Rudolfa Steinera např. O poznávání vyšších světů, Všeobecnou nauku o člověku či Janovo evangelium. Přednášková činnost se zaměřuje především na cestu duchovního rozvoje člověka a na waldorfskou pedagogiku.
 
    Co jsou to Vánoce? Člověk 20. století klopí oči, rozpačitě se usmívá a pak snad váhavě odpoví: „Vánoce – to jsou přece nejkrásnější svátky v roce – svátky lásky – zářící oči dětí – rodina – poezie vánočních stromků – vzpomínky na zvuk rolniček na zasněžených cestách...“ Jenže to jsou prázdná slova, polouschlé slupky bez plodů, poslední pozůstatky zděděných, rozmělněných, neujasněných a pro dnešního člověka falešných pocitů. Bylo by mnohem poctivější, kdyby odpověděl: „Nevím, co jsou Vánoce. Nevím, co bych měl při nich slavit.“ Tak, jak je dnes lidé slaví, jsou Vánoce dokladem bezobsažnosti jejich vnitřního vztahu k světu. „Šťastné a veselé svátky,“ přejí jeden druhému, ale nevědí, o čem mluví. Neuvědomují si, že být šťastný nebo veselý nemůže být smyslem ani obsahem sváteční doby, leda důsledkem něčeho, co člověk v takové sváteční době prožil.
     A přece, navzdory lidské bezradnosti, jsou Vánoce naštěstí reálnou kosmickou událostí, ať lidé o nich něco vědí nebo ne. Každý rok znamenají Vánoce, i když se to tak mnohému modernímu člověku bude zdát absurdní, vždy nový příchod Kristův do pozemského světa. Jednou, jedinkrát v rytmu roku se na dvanáct dní otevírá brána nadsmyslové jsoucnosti a nebeské síly vtrhují mocným světelným proudem dolů do oblasti země. Spolu s nimi, jednou, jedinkrát za rok přichází Kristus až do bezprostřední blízkosti člověka. Na břehu nadsmyslna, na pomezí duševního a smyslového bytí, se zjevuje duševnímu zraku.
     Naše duše tedy stojí tváří v tvář Zmrtvýchvstalému. To je kosmická realita Vánoc. Ale co o ní můžeme vědět my, pozemští lidé, žijící v prostoru a v čase? Jistě, člověk může nedbat vánoční blízkosti Kristovy, závratné blízkosti andělských kůrů. Pak sice Vánoce zůstanou reálnou událostí, ale ne pro něho. On sám nevejde do vánočního světla. Ale i on má možnost procitnout pro vánoční dění, uvědomit si, co se děje. O Vánocích k tomu stačí docela málo. Stačí neklást vánočnímu zážitku umělé překážky. Zapomenout na vlastní starosti a na zevní svět, zaposlouchat se do duše a...
    
    Celý text knihy nájdete na http://bdelost.sk/diela/.
 

 
 
OBJEDNÁVKY
 
    Knihu si poštou môžete objednať tak, že pošlete poštový peňazný poukaz H 2. triedy (poštovú poukážku) na adresu:
Hnutie Bdelosť
P.O.Box 17
810 00  Bratislava 1
Do kolónky "SPRÁVA PRE ADRESÁTA" napíšte "Poselství Vánoc" a požadovanú farbu obálky (napr.: 2 x modrá a 1 x zelená). Počet výtlačkov je určený výškou Vami poukázanej sumy (pri cene 50,-Sk za 1 kus).
 
 
    Objednanie väčších množstiev možno dohodnúť individuálne:
 
 
KONTAKT
 
Objednávky a informácie: Peter Kmetek
Občianske združenie Hnutie Bdelosť
Mail:
   info@bdelost.sk    
Telefón: 0902-242493
00421-902-242493
(T-Mobile Slovensko)
Hnutie Bdelosť
P.O.Box 17
810 00  Bratislava 1