Nadkonfesný časopis pre hľadanie kresťanstva v Duchu a pravde v zmysle Jn 4.23,24.

Čakajte prosím, načítanie stránky môže trvať aj desiatky sekúnd. Alebo kliknite RELOAD. Ak sa nezobrazili (niektoré) obrázky kliknite Reload, resp. stlačte F5 alebo CTRL+R.

 

Kliknite RELOAD. Plagát o prednáškach a rozpravách v Bratislave.

Stretnutia s verejnosťou – prednášky a rozhovory. Viac…

Čas a miesto:
– podľa podujatia a organizátora. Aktuálne...

Vstupné:
– podľa miesta a organizátora.

Informácie:
tel.:
0902-242493 (T-Mobile)
0907-455579 (Orange)
0948-023318 (O2)
mail: info@bdelost.sk

Srdečne vás pozývame

   Uvádzací leták o časopise

 

Kliknite RELOAD. Leták o časopise.   Ak sa nezobrazili (niektoré) obrázky kliknite Reload, resp. stlačte F5 alebo CTRL+R.

 
Leták o časopise (pdf, 2 strany, 250 KB).

Obsah:

Zameranie časopisu.
 
Pripravované témy.
 
Ukážky z článkov.

Ak by ste vo vašom okolí vedeli o nejakých miestach, kde by bolo možné tieto letáky vyložiť, radi vám ich pošleme. Najvhodnejšie sú také miesta, kam chodievajú ľudia, ktorí by mohli mať záujem o časopis ako sú Listy Bdelosť : napr. kníhkupectvá, čajovne, knižnice, čitárne, bioobchody, vysokoškolské internáty a pod.

   Čísla a články

 

 

Súbory sú voľne stiahnuteľné za dobrovoľný poplatok – viac viď  Honorár svedomia.

 

 

Kliknite RELOAD. Obrázok titulnej strany 1. čísla časopisu.

 

Kliknite RELOAD. Obrázok titulnej strany 2. čísla časopisu.

 

Kliknite RELOAD. Obrázok titulnej strany 3. čísla časopisu.

 

Kliknite RELOAD. Obrázok titulnej strany 4. čísla časopisu.

 

Kliknite RELOAD. Obrázok titulnej strany 5. čísla časopisu.

 

Kliknite RELOAD. Obrázok titulnej strany 6. čísla časopisu.

 

Kliknite RELOAD. Obrázok titulnej strany 7. čísla časopisu.

 

 

Honorár svedomia.

 

Milí čitatelia! Ak ste sa k časopisu Listy Bdelosť dostali spôsobom, ktorý nebol spojený s platbou zaň – napr. kopírovaním výtlačku alebo CD-ROMu, alebo voľným stiahnutím PDF z internetu či e-mailom a pod. –, dôverujeme Vám, že uznáte a zohľadníte naše náklady spojené s jeho výrobou a sprístupnením verejnosti. Považujeme za správne, aby sa na týchto výdavkoch podľa svojho svedomia a možností spolupodieľali všetci jeho čitatelia, ktorí z neho majú nejakým spôsobom úžitok. Preto apelujeme na Vaše svedomie a žiadame Vás o uhradenie primeranej čiastky na účet vydavateľa. Navrhujeme 1 korunu za stranu. Výslednú sumu stačí zhruba odhadnúť za nejaké dlhšie obdobie a poslať na účet uvedený na spodku tejto stránky alebo v tiráži časopisu. Ďakujeme.

Hľadáme tiež sponzorov, ktorí by boli ochotní zásadným spôsobom podporiť tento projekt.

 

   Pripravujeme...

 

Kliknite RELOAD. Pripravujeme.

 
Henry David Thoreau: Obhajoba kapitána Johna Browna.

Ralph Waldo Emerson: Sebadôvera.

Tomáš Kempenský: Nasledovanie Krista. (html, 406 KB)

\