Kliknite RELOAD. Plagát o prednáškach a rozpravách.

Prednášky a rozhovory, stretnutia s verejnosťou.

Čas a miesto:
– podľa podujatia a organizátora. Aktuálne...
 

Vstupné:
– podľa miesta a organizátora.

Informácie:
tel.:
0902-242493 (T-Mobile)
0907-455579 (Orange)
0948-023318 (O2)
mail: info@bdelost.sk

Srdečne vás pozývame.

   Pripravujeme...  (zoznam tém)

 

 
                    

 
Momentálne nie je plánovaná žiadna prednáška.

 

 


        Ďalšie témy:
        (bez zohľadnenia poradia)


...

 
a ďalšie...

 
Zmena programu vyhradená.

 

   Uskutočnené prednášky a rozhovory

 

 
         6.7.2010              Trenčín

 
Matrix – Duchovný výklad filmu.

Miesto: Trenčín, Čajovňa pod hradom, Mierové námestie 6. (Plagát)

Čas: 17:00 hod.

 

 
         10.12.2009          Bratislava

 
Úlohy našej doby. Premeny zla v čase.

Boj za slobodu svetonázoru. Tunelovanie pojmov. Indoktrinácia pseudodarwinizmom.

Miesto: Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK, B 512. (Plagát)

Čas: 17:00 – 20:00 hod.

 

 
         8.12.2009          Bratislava

 
Úlohy našej doby. Premeny zla v čase.

Boj za slobodu svetonázoru. Tunelovanie pojmov. Indoktrinácia pseudodarwinizmom.

Miesto: Bratislava, Filozofická fakulta UK, N 321. (Plagát)

Čas: 16:00 – 20:00 hod.

 

 
         5.11.2009          Bratislava

 
Matrix – Duchovný výklad filmu.

Miesto: Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK, B1-512. (Plagát)

Čas: 17:00 – 20:00 hod.

 

 
         4.11.2009          Bratislava

 
Matrix – Duchovný výklad filmu.

Miesto: Bratislava, Pedagogická fakulta UK, M110. (Plagát)

Čas: 16:00 – 19:00 hod.

 

 
         3.11.2009          Bratislava

 
Matrix – Duchovný výklad filmu.

Miesto: Bratislava, Filozofická fakulta UK, N321. (Plagát)

Čas: 16:00 – 20:00 hod.

 

 
         12.9.2009          Bratislava
         13.9.2009

 
Matrix I – duchovná symbolika filmu.

Prednáška sa uskutoční v rámci festivalu IstroCON 2009.
Prednáša: Peter Kmetek

Miesto: Bratislava, Dom Odborov Istropolis (Trnavské mýto 1), "Scifi Salón". (Viac...)

Čas: v sobotu 12.9. od 21:00 do 23:00 hod. (1. časť)
      a v nedeľu 13.9. od 16:00 do 18:00 hod. (2. časť)

 

 
         24.5.2009          Bratislava

 
Úvod do ezoterického kresťanstva   (Plagát)

Legitímna a integrálna súčasť kresťanstva. – Pri pozor­nejšom čítaní Písma si uvedomíme, že nie všetko bolo ihneď určené všetkým. Doba však pokročila a ľudstvo tiež... – Aké sú zdroje duchovného poznania? – Kresťanstvo ako mystic­ká skutočnosť. – Duchovné poznanie ako predpoklad pravej slobody a skutočnej lásky.

Prednáška s diskusiou sa uskutoční o 15:00 hod. v ŠD Mlynská dolina, blok B, 8. poschodie. Stretnutie je plánované cca do 19:30 hod. a je usporiadané pre študentov aj pre verejnosť.

 

 
         26.4.2009          Bratislava

 
MATRIX – výklad filmu

Prednáška s diskusiou sa uskutoční o 14:00 hod. v ŠD Mlynská dolina, blok B, 8. poschodie. Je voľným pokračovaním podujatia z 18. marca. Stretnutie je plánované cca do 20-tej hodiny a je usporiadané pre študentov, nie pre verejnosť.

 

 
         18.3.2009          Bratislava

 
Ezoterický výklad filmu MATRIX

Prednáška sa uskutoční o 20:00 hod. v ŠD Mlynská dolina, blok B, 8. poschodie – ale je usporiadaná pre študentov, nie pre verejnosť.

 

 
         10.7.2008          Bratislava

 
Voľná diskusia – odpovede na otázky publika.

 

 
         12.6.2008          Bratislava

 
Úvod do ezoterického kresťanstva

Pri pozornejšom čítaní Písma si uvedomíme, že nie všetko bolo určené všetkým. Doba však pokročila a ľudstvo tiež...

 

 
         15.5.2008          Bratislava

 
Božie (nebeské) kráľovstvo

V Písme sa spomína veľakrát. Jedna z hlavných vecí, keď Ježiš chodil bola, že učil o Božom kráľovstve. A predsa: Koľko skutočne konkrétneho ste o ňom počuli?

 

 
         17.4.2008          Bratislava

         

 
Pravda v každodennom živote

Pojem »Pravda« je v základoch kresťanstva. V dnešnej dobe je však často spochybňovaná jej dosiahnuteľnosť, poznateľnosť či všeobecnosť a objektívnosť. Ako je to teda s Pravdou?

 

 
         13.3.2008          Bratislava


 
Ako zvládnuť na duchovnej ceste pohlavný pud?

Rôzne duchovné smery sa zhodujú v požiadavke čistoty v oblasti sexuality. Väčšina hľadajúcich považuje tento cieľ za nezvládnuteľný. Ako ho dosiahnuť?

 

 
         14.2.2008          Bratislava


 
Angelológia dejín (pravidelné javy v dejinách) a kresťan- stvo. (Repríza)

Aké miesto v rámci kresťanstva majú pravidelné a perio- dické javy vyskytujúce sa v dejinách (objav RNDr. E. Páleša, CSc.)? Kde v tomto cyklickom pôsobení anjelov je miesto, priestor pre pôsobenie Ježiša Krista?

 

 
         3.1.2008          Bratislava


 
Angelológia dejín (pravidelné javy v dejinách) a kresťan- stvo.

Aké miesto v rámci kresťanstva majú pravidelné a perio- dické javy vyskytujúce sa v dejinách (objav RNDr. E. Páleša, CSc.)? Kde v tomto cyklickom pôsobení anjelov je miesto, priestor pre pôsobenie Ježiša Krista?

 

 
         6.12.2007          Bratislava


 
Porozumenie životu cez duchovný pohľad na svet.

Duchovný pohľad na svet ako cesta k pochopeniu vlastného života: odpovede na vaše otázky o zmysle a cieľoch života, o jeho zásadných stránkach a udalostiach, krízach, hľadaní...

 

 
         8.11.2007          Bratislava


 
Možnosti skúmania duchovných javov.

Uplatnenie princípu samopodobnosti v duchovných javoch priestorovej i časovej povahy. Využitie tohoto poznania pri štúdiu a pozorovaní sveta okolo nás. Fraktálová geometria.

 

 
         4.10.2007          Bratislava


 
Etikoterapia a kresťanstvo – súvisia choroby s morálkou?

Čo o tom hovorí kresťanstvo? Súvisiace miesta v Písme. Dnešné zdravotníctvo a zdravotné poisťovníctvo.

 

 
         6.9.2007          Bratislava


 
Ako rozpoznať a uvedomiť si nadzmyslové vnemy a zážitky.

Mnohí ľudia takéto vnemy a zážitky majú, ale neprežívajú to vedome, tzn. nevedia, že prežívajú blízkosť s bytosťami duchovného sveta.

 

 
         2.8.2007          Bratislava

 
Voľná diskusia – odpovede na otázky publika.

 

 
         6.7.2007          Zaježová
        (piatok)
        o 17:00 hod.

 
V rámci letného tábora "Hľadanie" na zaježovskom Sekieri sa uskutočnila prednáška Petra Kmeteka spojená s diskusiou na tému "Cesta z bezmocnosti".

Pokus o pomenovanie podstaty kresťanstva. Poznanie dobra a zla. Prečo ľudstvo očakávalo Vykupiteľa. Staré postupy v dnešnej dobe – poznanie bezmocnosti – a spoloč- ná cesta z nej: ani On bez nás, ani my bez Neho. Čo je našou úlohou a čo je Jeho odpoveďou – už tu a teraz – a nie až na konci časov. Praktická a mystická stránka tejto cesty – a jej vyústenie...

 

 
         5.7.2007          Bratislava

 
Voľná diskusia – odpovede na otázky publika.

 

 
         7.6.2007          Bratislava


 
ŽENA. Kto som?

O naliehavej túžbe žien porozumieť svojmu osudu a postaveniu v dnešnom svete.

 

 
         3.5.2007          Bratislava


 
Muž a žena – budúcnosť partnerských vzťahov.

Kam smeruje vývoj vo vzťahoch.

 

 
         12.4.2007        Bratislava

 
Duchovné podobnosti v kolobehu dennom, ročnom a životnom z pohľadu ezoterického kresťanstva.

Čo prežívame počas spánku alebo po smrti? Je poznanie týchto vecí (a mnohých ďalších) pre nás teraz nedostupné alebo možné len teoreticky? Nemôžeme niečo z toho zažiť, ochutnať, spoznať už teraz? Podobne aj udalosti vzdialenej budúcnosti ľudstva – nemusia prísť náhle a nepoznané – možno ich nenápadne, po kúskoch zažívame už aj my, v našich časoch.

 

 
         1.3.2007          Bratislava

 
Úlohy našej doby. Premeny zla v čase.

Boj za slobodu svetonázoru. Obhajoba pravdy. Tunelovanie pojmov. Indoktrinácia pseudodarwinizmom. Kresťanská sústava včasnej výstrahy. Verejná hygiena – aj duševná.

 

 
         1.2.2007          Bratislava

 
Štát a svetonázor.

Svetonázorová sloboda alebo útlak? Materialistický svetonázor v základoch vzdelávacej sústavy. Právo na nematerialistické školstvo.

 

 
         4.1.2007          Bratislava

 
Hľadanie vedomého, bezprostredného osobného vzťahu s Ježišom Kristom.

 

 
        7.12.2006         Bratislava

 
Ako sa rozpamätať na svoju životnú úlohu.

Pred narodením. Prijatie životnej úlohy a ľudská sloboda. Na Zemi - rozpamätávanie. Mesačné uzly. Zborový spev ako obraz slobodného podriadenia sa vyššiemu ideálu. Žena ako pozemský obraz úlohy. Rytieri v službách dám - a rôzne ďalšie pripomienky. Podmienka mravnej čistoty. Veľkonočné obdobie ako stretnutie mužskej a ženskej polovice človeka. Vianočné obdobie a sebapomenovanie.

 

 
        2.11.2006         Bratislava

 
Duše (našich) zosnulých – a my.

Zamyslenie sa nad životom "tu" a "tam". Má význam zachovávať tradície? Netradičný pohľad na odchod z tohoto sveta a veci s tým súvisiace. Zostáva nejaká možnosť spájania sa? Dôsledky toho už aj pre pozemský život. Menovité príklady a stimulujúce okolnosti. Etická stránka. Čo je prospešné a čo škodlivé (jednej alebo druhej strane)? Skúsenosť meniaca postoje. Náčrt budúceho vývoja.

 

 
        5.10.2006         Bratislava

 
Cesta z bezmocnosti.

Pokus o pomenovanie jadra, podstaty kresťanstva. Poznanie dobra a zla. Prečo očakávanie Vykupiteľa. Starozákonné postupy v dnešnej dobe. Poznanie – a bezmocnosť. Ani On bez nás, ani my bez Neho. Čo je našou úlohou a čo je Jeho odpoveďou – už tu a teraz – nie až na konci časov. Praktická a mystická stránka tejto cesty – a jej vyústenie...

 

 
        7.9.2006            Bratislava

 
Úvodná prednáška – prehľad tém.

Duchovné osobitosti našej doby. Čo je to ezoterické kresťanstvo, jeho význam dnes. Nadzmyslové deje a zážitky. Vnútorné prežívanie ročného kolobehu. Samopodobnosť v duchovných dejoch. Muž a žena – budúcnosť ich vzťahov. Premeny spovede a jej budúcnosť. Cesta z bezmocnosti. Úlohy doby. Význam poznania. Mystický vzťah.

 
 

   Ako objednať prednášku

 

 
        V  prípade záujmu

 
Ak máte záujem vo vašom meste či obci zorganizovať prednášku (alebo prednášky) na uvedené témy, postup objednania je nasledovný:

 

        Objednávka

Aspoň 4 týždne vopred nám pošlite (mailujte) objednávku s uvedením miesta, času, témy, organizátora a kontaktu.

 

        Výdavky

Objednávateľ hradí cestovné výdavky, honorár 10,- Euro a ubytovanie (pokiaľ sa to nepodarí zabezpečiť na priváte).

 

        Avízo objednávky
        a upresnenie podrobností


Kontakt: 0902-242493