Že ho necítite? Že si žiadny útlak neuvedomujete? To asi väčšina… Dá sa povedať, že občanov s idealistickým svetonázorom "okradli tak dokonale, že si ani neuvedomujú, o čo ich okradli". Ale uvážte:

Napríklad v školstve: Úlohou školy je pripraviť najmladšie pokolenie do života, do sveta, na život vo svete. Lenže už tu, v základoch školstva, sa pohybujeme celkom v rovine svetonázoru. Vari možno pripravovať niekoho na život vo svete, a nemať pritom na svet žiadny názor? Do akého sveta sú žiaci v škole pripravovaní? Na život v akom svete? Štát predpisuje určité požiadavky na túto výchovu, a deje sa tak bez toho, že by musel najprv predstaviť, vyznať(!) ten názor na podstatu života a sveta – svetonázor –, z ktorého sa pritom vychádza. A keby ho aj vyznali – aj tak nemajú právo vnucovať ho všetkým. (Viac…)

            Obsah

 

Úvod

Prehľad tém

Zneužité masmédiá

Školstvo

Aliancia ELIANT

Pseudovedecká propaganda

Indoktrinácia pseudodarwinizmom

Pomoc a spolupráca

 

 

 

 

    Na stranke sa pracuje.  

Stránka je "vo výstavbe".
 

 

Alebo v zdravotníctve, hygiene, zdravotnom poisťovníctve, poľnohospodárstve…

 

 

   Prehľad tém

 

 

Tento prehľad je zatiaľ neúplný. Mal by poskytnúť aspoň základný obraz o tom, o aké oblasti sa jedná. Postupne bude ďalej doplňovaný:

 

Zneužité masmédiá

V roku 2006, v 43-om čísle časopisu .týždeň vyšli svetonázorovo xenofóbne, štvavé a zastrašujúce články, hanobiace idealistický svetonázor. Ich rozborom z tohoto pohľadu chceme upozorniť na vážne a narastajúce nebezpečenstvo podnecovania k svetonázorovému útlaku a neznášanlivosti, so všetkými vážnymi dôsledkami pre spoločnosť a v nej žijúce rôzne a rovnoprávne svetonázorové skupiny občanov. (Viac…)

 

Školstvo. Právo na nematerialistické školstvo.

Materialistický svetonázor v základoch vzdelávacej sústavy, v školstve. – Úlohou školy je pripraviť najmladšie pokolenie do života, do sveta, na život vo svete. Lenže už tu, v základoch školstva, sa pohybujeme celkom v rovine svetonázoru. Vari možno pripravovať niekoho na život vo svete, a nemať pritom na svet žiadny názor? Do akého sveta sú žiaci v škole pripravovaní? Na život v akom svete? Štát predpisuje určité požiadavky na túto výchovu, a deje sa tak bez toho, že by musel najprv predstaviť, vyznať(!) ten názor na podstatu života a sveta – svetonázor –, z ktorého sa pritom vychádza.

Žijeme v krajine, kde zhruba 80 percent obyvateľov sa hlási ku kresťanstvu. Títo rodičia by asi ťažko boli ochotní zveriť svoje deti do výchovy moslimom alebo hinduistom. Pri všetkej úcte a ekumenizme, hoci aj pohľad iných náboženstiev na svet je duchovný, ani to nestačí keď ide o niečo tak závažné, ako je výchova vlastných detí. Zároveň však tí istí rodičia celkom pokojne a bez pocitu zanedbania zveria svoje deti do výchovy materialistom, ktorí nemajú ani natoľko duchovný pohľad na svet, ako príslušníci iných náboženstiev, a pri tvorbe osnov vychádzajú z neduchovného pohľadu na svet. Niektorí občania si aj uvedomujú nenormálnosť takéhoto usporiadania, ale keď na tieto veci poukazujú a dožadujú sa nápravy, odpoveďou je im neraz len neústupnosť úradov, bez nejakého dostatočného zdôvodnenia.

Riešenie vidíme v jestvovaní a uskutočňovaní(!) zákonov, umožňujúcich slobodu voľby v rôznych oblastiach ľudskej činnosti – vrátane vzdelávania – na základe svetonázoru. Teda nie len zákonom deklarované prednostné právo rodičov na výchovu svojich detí, ale aj skutočná možnosť toto právo uplatniť. (Viac…)

 

Aliancia ELIANT – za zákony umožňujúce slobodu voľby podľa svetonázoru.

Európska aliancia iniciatív aplikovanej antroposofie / ELIANT. Jej cieľom je vytvoriť orgán pri Európskom parlamente v Bruseli, ktorý by bol primeraným partnerom pri presadzovaní zákonov, umožňujúcich slobodu voľby na základe svetonázoru v rôznych oblastiach ľudskej činnosti – napr. v školstve, v zdravotníctve, poľnohospodárstve a pod. – aby mohli slobodne jestvovať rôzne prístupy vychádzajúce nielen z materialistického pohľadu na svet, ale aj z duchovného.

Svoju podporu môžete vyjadriť dvoma spôsobmi. Buď len podpisom, teda vyjadrením potreby jestvovania aliancie ELIANT (Zbierka podpisov), alebo aj tým, že sa stanete podporujúcim členom Aliancie (Prehlásenie o vstupe). V priloženom PDF súbore je v slovenčine Charta aliancie, sprievodný list k zbierke podpisov, podpisový hárok a napokon tlačivo "Prehlásenie o vstupe" za podporujúceho člena Aliancie. (pdf, 4 strany, 85 KB).

Pokiaľ sa rozhodnete podpísať niektorý z dokumentov, pripadne získať naň aj podpisy iných ľudí (čo by bolo priam ideálne), zašlite tieto buď na adresu uvedenú v dokumente alebo na adresu Hnutie Bdelosť, P.O.Box 17, 810 00 Bratislava 1, odkiaľ budú hromadne zaslané ďalej. Inou možnosťou je hlasovať priamo na internetovej stránke Aliancie: www.eliant.eu. Ďakujeme za podporu.

 

Pseudovedecká propaganda.

(Pripravujeme) Jedným z príkladov takejto pseudovedeckej propagandy je aj:

 

Indoktrinácia pseudodarwinizmom.

Tento fenomén ilustrujme skutočnou udalosťou. Nedávno boli účastníci jedného seminára o paleontológii vyzvaní prednášajúcim, aby poukladali zo desať modelov lebiek v takom poradí, ako si myslia, že nasledovali v čase. Prihlásili sa traja dobrovoľníci a spoločnými silami poukladali atrapy lebiek podľa svojho najlepšieho vedomia a vedomostí – no celkom zle, úplne v inom poradí, než to zodpovedá zistenému datovaniu týchto nálezov. Takúto skúsenosť mal prednášajúci aj z ďalších svojich podobných seminárov. Svedčí to o tom, že naše školstvo, ale aj médiá vytvárajú v populácii predstavu o vývoji, ktorá nezodpovedá skutočným nálezom. (Viac…)

 

… a ďalšie témy (pripravujeme)…

 

 

   Pomoc a spolupráca

 

 

Uvítame vaše návrhy, tipy, články, upozornenia, odkazy, preklady, citáty a pod. – skrátka spoluprácu najrôznejšieho druhu na týchto témach. Ozvite sa nám…

 

Všeobecnejšie možnosti pomoci a spolupráce, tzn. aj v iných aktivitách Hnutia Bdelosť: napr. pomoc s časopisom, pomoc bezdomovcom a pod.