Staršie "novinky" sme sa rozhodli archivovať a ponechať tak k dispozícii návštevníkom nášho webu – jednak kvôli tomu, aby si prípadní záujemcovia mohli aj týmto spôsobom spresniť predstavu o oblastiach pôsobnosti Hnutia Bdelosť, a tiež aj kvôli tomu, aby zostali zachované kontakty a linky, ktoré sú súčasťou niektorých oznamov.

 

5.9.2009     Prednáška "Matrix I – duchovná symbolika filmu" v Bratislave 12. a 13.9.2009

Prednáška sa uskutoční v rámci festivalu IstroCON 2009.

Prednáša: Peter Kmetek

Miesto: Bratislava, Istropolis (Trnavské mýto), "Scifi Salón".

Čas: v sobotu 12.9. od 21:00 do 23:00 hod. (1. časť)

     a v nedeľu 13.9. od 16:00 do 18:00 hod. (2. časť)

Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

5.6.2009     Z pošty: Fwd[9]: zvolebnieva sa

Dostali sme humorne-vážny predvolebný e-mail, o ktorý sa s vami radi podelíme:(Viac...)

 

19.5.2009     Rozhovory o živote v Bratislave 24.5.2009

Téma: Úvod do ezoterického kresťanstva.

Legitímna a integrálna súčasť kresťanstva. – Pri pozornejšom čítaní Písma si uvedomíme, že nie všetko bolo ihneď určené všetkým. Doba však pokročila a ľudstvo tiež... – Aké sú zdroje duchovného poznania? – Kresťanstvo ako mystická skutočnosť. – Duchovné poznanie ako predpoklad pravej slobody a skutočnej lásky.

Prednáška s diskusiou sa uskutoční o 15:00 hod. v ŠD Mlynská dolina, blok B, 8. poschodie. Stretnutie je plánované cca do 19:30 hod. a je usporiadané pre študentov aj pre verejnosť. – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

20.4.2009     Rozhovory o živote v Bratislave 26.4.2009

Téma: MATRIX – výklad filmu. – Prednáška s diskusiou sa uskutoční o 14:00 hod. v ŠD Mlynská dolina, blok B, 8. poschodie. Je voľným pokračovaním podujatia z 18. marca. Stretnutie je plánované cca do 20-tej hodiny a je usporiadané pre študentov, nie pre verejnosť. Srdečne pozývame študentov zo ŠD Mlynská dolina a tých, ktorí majú voľný prístup do tohoto študentského domova. (Viac...)

 

18.3.2009     Rozhovory o živote v Bratislave 18.3.2009

Téma: Ezoterický výklad filmu MATRIX. – Prednáška sa uskutoční o 20:00 hod. v ŠD Mlynská dolina, blok B, 8. poschodie. Srdečne pozývame študentov zo ŠD Mlynská dolina! (Prednáška nie je usporiadaná pre verejnosť, ale len pre študentov, ktorí majú voľný prístup do tohoto študentského domova.) (Viac...)

 

23.10.2008     Nové diela

Na stránke «Diela» v sekciách «Prírastky» a «Linky» pribudli ďalšie novinky.

 

13.8.2008     Rozhovory o živote v Bratislave 14.8.2008

Augustové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Voľná diskusia – odpovede na otázky publika. – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

10.7.2008     Rozhovory o živote v Bratislave 10.7.2008

Júlové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Voľná diskusia – odpovede na otázky publika. – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

16.5.2008     Rozhovory o živote v Bratislave 12.6.2008

Júnové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Úvod do ezoterického kresťanstva – Pri pozornejšom čítaní Písma si uvedomíme, že nie všetko bolo určené všetkým. Doba však pokročila a ľudstvo tiež... – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

18.4.2008     Rozhovory o živote v Bratislave 15.5.2008

Májové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Božie (nebeské) kráľovstvo – V Písme sa spomína veľakrát. Jedna z hlavných vecí, keď Ježiš chodil bola, že učil o Božom kráľovstve. A predsa: Koľko skutočne konkrétneho ste o ňom počuli? – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

28.3.2008     Rozhovory o živote v Bratislave 17.4.2008

Aprílové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Pravda v každodennom živote – Pojem »Pravda« je v základoch kresťanstva. V dnešnej dobe je však často spochybňovaná jej dosiahnuteľnosť, poznateľnosť či všeobecnosť a objektívnosť. Ako je to teda s Pravdou? – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

5.3.2008     Rozhovory o živote v Bratislave 13.3.2008

Marcové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Ako zvládnuť na duchovnej ceste pohlavný pud? – Rôzne duchovné smery sa zhodujú v požiadavke čistoty v oblasti sexuality. Väčšina hľadajúcich považuje tento cieľ za nezvládnuteľný. Ako ho dosiahnuť? – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

6.2.2008     Rozhovory o živote v Bratislave 14.2.2008

Februárové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Angelológia dejín (pravidelné javy v dejinách) a kresťanstvo. – Aké miesto v rámci kresťanstva majú pravidelné a periodické javy vyskytujúce sa v dejinách (objav RNDr. E. Páleša, CSc.)? Kde v tomto cyklickom pôsobení anjelov je miesto, priestor pre pôsobenie Ježiša Krista? – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

6.2.2008     Cvičenie eurytmie v Košiciach – každý utorok o 17:30

Cvičenie pre dospelých. Miesto: Detský klub Studnička, MŠ Zuzkin park 2, sídlisko Terasa. (Leták...) Základné informácie o tom, čo je to eurytmia: http://www.eurytmia.sk.

 

26.1.2008     Intuitívna pedagogika – 19.- 23. marec 2008 v Bratislave (Viac...)

Zážitkové stretnutie s Pärom Ahlbomom. Už vyše troch desaťročí sú v škole Solvik v Järne (Švédsko) rozpracovávané základy „intuitívnej pedagogiky“. Školenie zmyslovej pozornosti vyrastajúce z pohybu, hudby a improvizácie, a s tým súvisiace učebné metódy, predovšetkým pre deti, sa opierajú o prácu Pära Ahlboma (Pär Ahlbom, švédsky učiteľ a hudobník, zakladateľ „pohyblivej triedy“, ročník 1932). „Ak môže byť pravda myslená ako činnosť, presvitá (tu) pravý význam intuície. Nie je tu teda myslené niečo neurčité, bezplánovité alebo bezkoncepčné, ale skôr niečo, v čom môže byť koncept a plán múdro zahalený. V rozhodujúcich okamihoch nepomáhajú bezprostredne plány a koncepty dostatočne. Pozornosť a pohyblivosť učiteľa môžu vstúpiť do takej vzájomnej súhry, že je možné stále ekonomickejšie a tvorivejšie konať – a to aj v ťažkých a prekvapujúcich situáciách. (...) R. Steiner raz povedal približne toto: »Áno, je to správne, ale neladí to /nesedí to/.« V intuitívnej pedagogike je súladnosť /„že to sedí“/ rozhodujúca...“ Základné informácie o tom, čo je to intuitívna pedagogika nájdete na tomto stretnutí. (Leták...) Miesto konania: Súkromná základná škola waldorfská; Vihorlatská 10 (Mierová kolónia), Bratislava (mapa). Záväzná prihláška (prosíme odoslať najneskôr do 14. marca 2008).   (Viac...)

Najnovšie správy o intuitívnej pedagogike nájdu záujemcovia na web-stranke www.zdravaludskost.estranky.sk.

 

23.1.2008     Cvičenie eurytmie v Košiciach – úvodné stretnutie 29. januára 2008

Detský klub Studnička, MŠ Zuzkin park 2, sídlisko Terasa, Košice. (Leták...) Základné informácie o tom, čo je to eurytmia nájdete na http://www.eurytmia.sk.

 

23.1.2008     Nové diela

Na stránke «Diela» v sekciách «Prírastky» a «Linky» pribudli ďalšie novinky.

 

13.1.2008     Pokus o likvidáciu občianskych združení

Pomôžte odvrátiť prijatie navrhovaného zákona Ministerstva vnútra o spolkoch, ktorý je pre väčšinu občianskych združení likvidačný. Zároveň je hrozbou pre celú slovenskú občian- sku spolocnosť. Skupina mimovládnych organizácií pripravila hromadnú pripomienku.

Každý občan môže túto požiadavku podporiť tu: www.sloboda-zdruzovania.sk/pripomienka.

Predstavitelia mimovládnych organizácií môžu svoje združenie prihlásiť do zoznamu predkladateľov pripomienky tu: www.sloboda-zdruzovania.sk/mvo/, alebo zaslaním mailu s názvom a adresou organizácie a menom štatutára na adresu: info@ekoforum.sk.      (Viac...)

 

12.1.2008     Kurz spevu s lýrou podľa sv. Hildegardy von Bingen v Bratislave vo februári

(Viac...)

 

31.12.2007     Rozhovory o živote v Bratislave 3.1.2008

Januárové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Angelológia dejín (pravidelné javy v dejinách) a kresťanstvo. – Aké miesto v rámci kresťanstva majú pravidelné a periodické javy vyskytujúce sa v dejinách (objav RNDr. E. Páleša, CSc.)? Kde v tomto cyklickom pôsobení anjelov je miesto, priestor pre pôsobenie Ježiša Krista? – Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

16.11.2007     Nové diela

Na stránke «Diela» v sekcii «Prírastky» pribudli ďalšie diela. (Viac...)

 

16.11.2007     Rozhovory o živote v Bratislave 6.12.2007

Decembrové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Duchovný pohľad na svet ako cesta k pochopeniu vlastného života: odpovede na vaše otázky o zmysle a cieľoch života, o jeho zásadných stránkach a udalostiach, krízach, hľadaní... Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

17.10.2007     Rozhovory o živote v Bratislave 8.11.2007

Novembrové Rozhovory o živote v Bratislave. Téma: Možnosti skúmania duchovných javov. Srdečne Vás pozývame! (Viac...)

 

16.10.2007     Ochrana lesov

Od ukončenia blokády v apríli 2007 sa v Tichej a Kôprovej doline neťaží. Zaslúžilo sa o to takmer 25 tisíc ľudí podpísaných pod výzvu za trvalú ochranu Tichej doliny, účastníci blokády, akcie ÚCHO (územie chránené občanmi), stovky vedcov a pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj názor... (Viac...)

 

1.10.2007     David Newbatt v Bratislave – 3.októbra 2007

Dňa 3.10. o 17:00 sa koná prednáška maliara, arteterapeuta Davida Newbatta na tému "Michael". Miesto: Waldorfská ZŠ, Vihorlatská 10, Bratislava (mapa).

 

 

 

12.9.2007     Kampaň "Právo na život" za ľudské práva od počatia

Informácie o prebiehajúcej kampani nájdete na adresách www.pravonazivot.sk, www.svobodavolby.czwww.cbreurope.sk.

 

 

Ponúkame vám aj tlačovú správu (doc, 1 strana) a zostrih tlačovej konferencie (mp3, 20 minút, 4,7 MB) zo 4.9.2007 pri príležitosti rozbehnutia kampane na Slovensku, a tiež aj rozhovor s MUDr. Teodorom Rosinským o prežívaní prenatálneho obdobia dieťaťom, ktorého rodičia uvažujú o umelom potrate (mp3, 4,5 minúty, 1 MB). Zvukové záznamy sú prevzaté z relácie Cesty, odvysielanej Rádiom Regina 8.9.2007 o 20:00 hod. Kampaň organizujú OZ Centrum pre bioetickú reformu a OZ Pastor bonus. My sa k nej snažíme prispieť aspoň týmto malým dielom.

Pošlite svojim známym mail s upozornením na túto informáciu. Stačí do mailu vložiť odkaz www.bdelost.sk/novinky/ – a odtiaľto sa už dostanú k ostatným informáciám.

 

23.7.2007     Voľne stiahnuteľné je už aj 3.číslo časopisu «Listy Bdelosť» vcelku

Z našej domény «bdelost.sk» je už voľne stiahnuteľné aj 3.číslo časopisu Listy Bdelosť. (Viac...) (Stiahnuť: pdf, 14 strán, 850 KB)

 

12.6.2007     Orientačný kurz waldorfskej pedagogiky v Kľačne 29.7.- 3.8.07

APSWŠ (Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl). Srdečne vítaní sú všetci hľadajúci na poli výchovy a vzdelávania – študenti, pedagógovia, rodičia, budúci rodičia... Účastníci kurzu môžu získať nové tvorivé inšpirácie a oboznámiť sa s alternatívnymi metódami vyučovania. Súčasťou kurzu sú prednášky, didaktika pre materské a základné školy, umelecké činnosti a praktické ukážky metodických postupov vyučovania vo waldorfských školách a škôlkach.       (Viac...)       (WP na Slovensku)

 

24.4.2007     Nový článok: Šlabikár inteligentného dizajnu.

Na stránke «Indoktrinácia pseudodarwinizmom» pribudol nový článok o základoch teórie inteligentného dizajnu. (Viac...)

 

10.4.2007     Voľne stiahnuteľné je už aj 6. a 7. číslo časopisu Listy Bdelosť.

Z našej domény «bdelost.sk» sú už voľne stiahnuteľné aj najnovšie čísla (6. a 7.) časopisu Listy Bdelosť. (Viac...)

 

15.3.2007     Z pošty: Divadelná hra Kašpar Hauser.

Divadelná hra o nezvyčajnej historickej osobnosti, ktorá doteraz vyvoláva mnoho otázok – Kašpar Hauser – v podaní študentov Akademie sociálního umění Tabor.

V Bratislave (6.4.2007), v Košiciach (9.4.2007). (Viac...)

 

8.3.2007     Pavel Křišťan: Poselství Vánoc – aj ako RTF súbor 110 KB.

Na stránke «Diela» je kniha Poselství Vánoc dostupná už aj v podobe RTF súboru, ktorý je podstatne menší a umožňuje lepšie prispôsobenie tlače. (Viac...)

 

14.2.2007     Z pošty: Podporte kampaň k novele zákona o lesoch

... Toto extrémne zvýšenie ťažby, umožnené zmenenou legislatívou, spolu so zrušením chránených území, bude znamenať likvidáciu posledných slovenských prirodzených lesov ... (Viac...)

 

14.2.2007     Pribudla nová stránka: «Z došlej pošty»

Niekedy nám prídu poštou veci, o ktorých si myslíme, že by mohli byť zaujímavé aj pre ďalších. Na stránke «Z došlej pošty» sa s vami o tieto zaujímavosti podelíme. (Viac...)

 

14.2.2007     Pribudla nová stránka: «Novinky...»

Aby ste nemuseli prehľadávať celú doménu bdelost.sk na to, aby ste zistili, čo nové na nej pribudlo, stačí zájsť na túto novú stránku, a nájdete tu zoznam "prírastkov", oznamov a noviniek usporiadaný podľa dátumu. (Viac...)