Omraam Mikhael Aivanhov: Láska a sexualita – Náhľad   pdf, 22 strán, 295 KB

 

 

Omraam Mikhael Aivanhov: O lidské a božské přirozenosti
   pdf, 6 strán, 127 KB   doc, 6 strán, 70 KB

 

 

Stáňa J. Bělohradský: Panna Orleánská. Život a smrt Johanky z Arku   pdf, 12 str., 1,2 MB

 

 

Emil Bock: Prvotní křesťanství I – Caesarové a apoštolové   pdf, 382 strán, 64 MB

 

 

Emil Bock: Prvotní křesťanství II – Dětství a mládí Ježišovo   pdf, 165 strán, 17,6 MB

 

 

Emil Bock: Starý Zákon a duchovní dějiny lidstva I – Pradějiny   pdf, 212 strán, 30 MB

 

 

Emil Bock: Starý Zákon a duchovní dějiny lidstva II – Mojžíš a jeho doba
   pdf, 197 strán, 23 MB

 

 

Emil Bock: Starý Zákon a duchovní dějiny lidstva III – Králové a proroci
   pdf, 53 strán, 5,3 MB

 

 

Cornelis Boogerd: Salutogenéza   pdf, 3 strany, 1,9 MB

 

 

Michael Buschmann: Nemocničné oddelenie 4   html, 340 KB   rtf, 176 strán, 750 KB

 

 

Fritjof Capra: Bod obratu   pdf, 516 strán, 20 MB

 

 

Charles Andrew Coates: Jasná Hviezda Ranná   pdf, 7 strán, 205 KB

 

 

Karel Čapek: R.U.R.   html, 233 KB

 

 

Pavol Dobšinský: Úvahy o slovenských povestiach   html, 650 KB

 

 

Jan Dostal: Anthroposofie a darwinizmus   pdf, 7 strán, 1,1 MB

 

 

Jan Dostal: Několik poznámek k vnitřní práci na sobě   htm, 21 KB

 

 

Jan Dostal: Novalis a jeho Hymny k poctě noci   rtf, 156 KB

 

 

Jan Dostal: Pozitivita   pdf, 195 KB

 

 

Jan Dostal: pozri aj Pavel Křišťan (literárny pseudonym Jana Dostala)

 

 

Chálil Džibrán: Citáty   rtf, 41 KB

 

 

Heinz Eckhoff: Osud ľudstva na prahu   pdf, 56 strán, 440 KB

 

 

Ralph Waldo Emerson: Thoreau   pdf, 5 strán, 376 KB

 

 

Antoine de Saint-Exupéry: Dráma baobabov   pdf, 330 KB

 

 

Marián Fillo: Anthroposofia živá neživá a vedomá nevedomá   pdf, 206 KB

 

 

Michael Frensch: Harry Potter a sedem brán teosofie   htm, 66 KB   rtf, 14 strán, 238 KB
   doc, 14 strán, 140 KB   docx, 14 strán, 49 KB

 

 

Barbara Fripertinger: Mahátma Gándhí – Sila pravdy   pdf, 4 strany, 584 KB

 

 

Oskar Hansen: Mystérijné drámy Rudolfa Steinera   pdf, 53 strán, 392 KB

 

 

Tomáš Kempenský: Nasledovanie Krista (Štyri knihy o nasledovaní Krista)   html, 406 KB

 

 

Peter Kmetek: Bezdomovci   pdf, 2 strany, 134 KB

 

 

Peter Kmetek: Cesta z bezmocnosti   pdf, 2 strany, 158 KB

 

 

Peter Kmetek: Der Weg aus der Machtlosigkeit   pdf, 2 strany, 98 KB

 

 

Peter Kmetek: Občan a ministerstvo   pdf, 7 strán, 180 KB

 

 

Peter Kmetek: Školstvo, štát a svetonázor   pdf, 2 strany, 103 KB

 

 

Pavel Křišťan: Poselství Vánoc   rtf, 110 KB   pdf, 48 strán, 2,4 MB

 

 

Tibor Macák: Templetonova cena pre Charlesa Tylora: Úloha duchovného myslenia (Domino efekt 11, 2007)   pdf, 2 strany, 125 KB

 

 

Janne Haaland Matlary: Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom   pdf, 5 strán, 123 KB

 

 

David Newbatt: Dvanásť aspektov Michaela   html, 1,2 MB

 

 

Novalis: Hymny k poctě noci   rtf, 302 KB

 

 

Zuzana Pavésková: Tajemná a nedostižná: La Belle Dame sans Merci   pdf, 51 strán, 1,5 MB

 

 

Emil Páleš: Aj stvorenie aj evolúcia?   pdf, 526 KB

 

 

Emil Páleš: Čo znamená Okrídlený jednorožec   pdf, 4 strany, 750 KB

 

 

Emil Páleš: Duchovná úloha Strednej Európy   pdf, 86 strán, 4,6 MB

 

 

Emil Páleš: Etické implikácie výskumu v umelej inteligencii   pdf, 211 KB

 

 

Emil Páleš: Etikoterapia – kráľovná medicíny   html, 100 KB

 

 

Emil Páleš: Majú zvieratá ducha? O rozdiele medzi človekom a zvieraťom
   pdf, 11 strán, 1 MB

 

 

Emil Páleš: Opica sa vyvinula z človeka – nie naopak   pdf, 6 strán, 240 KB

 

 

Emil Páleš: Sedem archanjelov. Úvod.   pdf, 931 KB

 

 

Hermann Poppelbaum: Člověk a zvíře   rtf, 3,8 MB

 

 

Sergej O. Prokofiev: Človek medzi dobrom a zlom. Súčasná svetová situácia.
   pdf, 8 strán, 172 KB

 

 

Sergej O. Prokofieff: Kolobeh roka a sedem umení.   pdf, 12 strán, 83 KB

 

 

Sergej O. Prokofiev: Modlitba a meditácia vo svetle antropozofie   pdf, 7 strán, 197 KB

 

 

Sergej O. Prokofiev: Prečo sa stať členom Slobodnej vysokej školy duchovnej vedy
   pdf, 8 strán, 197 KB

 

 

James Redfield: Celestínske proroctví   pdf, 96 strán, 676 KB

 

 

Ulrich Rösch: Musíme prekonať všetky ideológie (Nepodmienený zákl. príjem)   pdf, 187 KB

 

 

Karel Samec: Chléb a víno   rtf, 10 strán, 53 KB

 

 

Rudolf Steiner: Anthroposofie   rtf, 386 KB

 

 

Rudolf Steiner: Básně, modlitby, meditace   rtf, 546 KB

 

 

Rudolf Steiner: Brána zasvěcení – Mysterijní drama (I)   doc, 89 strán, 650 KB

 

 

Rudolf Steiner: Co činí anděl v našem astrálním těle?   html, 46 KB   rtf, 62 KB

 

 

Rudolf Steiner: Co chtělo Goetheanum a oč usiluje anthroposofie?   htm, 79 KB

 

 

Rudolf Steiner: Člověk a vesmírne slovo   pdf, 114 strán, 1 MB

 

 

Rudolf Steiner: Dědičný hřích a milost   htm, 33 KB

 

 

Rudolf Steiner: Duchovné bytosti v kozmických telesách a prírodných ríšach
   pdf, 127 strán, 1,4 MB

 

 

Rudolf Steiner: Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě   rtf, 1,5 MB

 

 

Rudolf Steiner: Duchovní výklad ke Goethově Faustu   rtf, 1,2 MB

 

 

Rudolf Steiner: Egyptské mýty a mystéria   rtf, 434 KB

 

 

Rudolf Steiner: Esoterické pozorování karmických souvislostí   htm, 357 KB

 

 

Rudolf Steiner: Éterizace krve – zasažení éterického Krista do zemského vývoje
   htm, 46 KB

 

 

Rudolf Steiner: Evoluce, involuce a tvorba z ničeho   htm, 63 KB

 

 

Rudolf Steiner: Filosofie svobody   rtf, 618 KB

 

 

Rudolf Steiner: Goethe jako zakladatel nové estetiky   rtf, 682 KB

 

 

Rudolf Steiner: Jak najdu Krista?   html, 59 KB   rtf, 77 KB

 

 

Rudolf Steiner: Jak najdu Krista?   htm, 71 KB

 

 

Rudolf Steiner: Janova Apokalypsa   rtf, 1 MB

 

 

Rudolf Steiner: Janovo evangelium v poměru ke třem ostatním evangeliím   rtf, 1 MB

 

 

Rudolf Steiner: Kalendář duše   rtf, 325 KB

 

 

Rudolf Steiner: Kristův impuls   rtf, 524 KB

 

 

Rudolf Steiner: Lukášovo evangelium   rtf, 715 KB

 

 

Rudolf Steiner: Matoušovo evangelium   rtf, 848 KB

 

 

Rudolf Steiner: Má cesta životem – autobiografie   rtf, 789 KB

 

 

Rudolf Steiner: Michael – Archaniel ľudského vývoja   pdf, 9 strán, 130 KB

 

 

Rudolf Steiner: Michaelská imaginace   htm, 43 KB

 

 

Rudolf Steiner: Mysterijní drama (I) – Brána zasvěcení   doc, 89 strán, 650 KB

 

 

Rudolf Steiner: Mysterijní drama (II) – Zkouška duše   doc, 74 strán, 452 KB

 

 

Rudolf Steiner: Mysterijní drama (III) – Strážce prahu   doc, 75 strán, 468 KB

 

 

Rudolf Steiner: Mysterijní drama (IV) – Probuzení duší   doc, 84 strán, 672 KB

 

 

Rudolf Steiner: Myšlenka svatodušní jako pocitový základ k pochopení karmy   htm, 37 KB

 

 

Rudolf Steiner: Nálada odovzdanosti   rtf, 1 strana, 82 KB   htm, 25 KB

 

 

Rudolf Steiner: Narození Světla Země z temnoty Svaté noci   htm, 47 KB

 

 

Rudolf Steiner: O poznávání vyšších světů   rtf, 603 KB

 

 

Rudolf Steiner: Okultní bádání o životě mezi smrtí a novým zrozením   htm, 81 KB

 

 

Rudolf Steiner: Okultní vývoj člověka   rtf, 636 KB

 

 

Rudolf Steiner: Opětný příchod Kristův v éterickém těle   htm, 42 KB

 

 

Rudolf Steiner: Otčenáš   rtf, 281 KB

 

 

Rudolf Steiner: Poslání pravdy   rtf, 108 KB

 

 

Rudolf Steiner: Práh duchovního světa   pdf, 27 strán, 270 KB   htm, 140 KB

 

 

Rudolf Steiner: Probuzení duší – Mysterijní drama (IV)   doc, 84 strán, 672 KB

 

 

Rudolf Steiner: Projevy karmy   rtf, 700 KB

 

 

Rudolf Steiner: Před branou duchovní vědy   rtf, 742 KB

 

 

Rudolf Steiner: Přízraky, fantomy a démoni stvoření člověkem samotným   htm, 46 KB

 

 

Rudolf Steiner: Rosekruciánská duchovní věda   rtf, 870 KB

 

 

Rudolf Steiner: Slovanský človek (skica)   (viď ďalej aj rozbor tejto skice)
   jpg, 625x800, 120 KB   jpg, 625x800, 400 KB   jpg, 1096x1400, 1 MB   jpg, 2226x2844, 5 MB

 

 

Rudolf Steiner: Správné a nesprávné pojetí lásky   htm, 13 KB

 

 

Rudolf Steiner: Stavební kameny k pochopení mystéria na Golgotě   rtf, 562 KB

 

 

Rudolf Steiner: Strážce prahu – Mysterijní drama (III)   doc, 75 strán, 468 KB

 

 

Rudolf Steiner: Svatojánská imaginace   htm, 53 KB

 

 

Rudolf Steiner: Světové zázraky a zjevení ducha   rtf, 706 KB

 

 

Rudolf Steiner: Tajemství biblických dějin stvoření   rtf, 990 KB

 

 

Rudolf Steiner: Tajné učení Rosikruciánů   pdf, 75 strán, 788 KB

 

 

Rudolf Steiner: Vánoční imaginace   htm, 45 KB

 

 

Rudolf Steiner: Vedľajšie cvičenia   pdf, 46 strán, 365 KB

 

 

Rudolf Steiner: Velikonoční imaginace   htm, 39 KB

 

 

Rudolf Steiner: Východ ve světle Západu   rtf, 596 KB

 

 

Rudolf Steiner: Vztah hvězdného světa k člověku a člověka k hvězdnému světu   rtf, 527 KB

 

 

Rudolf Steiner: Z kroniky Akaša   pdf, 80 strán, 840 KB

 

 

Rudolf Steiner: Záhada člověka   rtf, 889 KB

 

 

Rudolf Steiner: Zkouška duše – Mysterijní drama (II)   doc, 74 strán, 452 KB

 

 

Rudolf Steiner: Zrkadlené ja – Psychologické základy a epistemologický názor antropozofie
   pdf, 40 strán, 473 KB

 

 

Ján Šichula: Šlabikár inteligentného dizajnu   pdf, 7 strán, 1,7 MB

 

 

Viktor Thieben: Bernardus Silvestrus   pdf, 3 strany, 83 KB

 

 

Viktor Thieben: Exkurzia do ríše tónov   pdf, 7 strán, 85 KB

 

 

Viktor Thieben: Filozofia slobody – Úvod ku knihe R. Steinera   pdf, 4 strany, 65 KB

 

 

Viktor Thieben: Lucifer   pdf, 4 strany, 81 KB

 

 

Henry David Thoreau: Občanská neposlušnost   pdf, 10 strán, 301 KB

 

 

Zdeněk Váňa: Rudolf Steiner – tvůrce anthroposofie   pdf, 8 strán, 1,76 MB

 

 

Zdeněk Váňa: Slovanský člověk (rozbor skice Rudolfa Steinera)   pdf, 3 strany, 602 KB

 

 

Heinz Zimmermann: Meditácia Základného kameňa   pdf, 21 strán, 434 KB

 

 

Žalm 1   mp3, 1:17 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 2   mp3, 1:30 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 3   mp3, 1:11 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 4   mp3, 1:15 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 5   mp3, 1:43 min., 1,7 MB

 

 

Žalm 6   mp3, 1:18 min., 1,3 MB

 

 

Žalm 7   mp3, 2:05 min., 2,0 MB

 

 

Žalm 8   mp3, 1:07 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 9   mp3, 2:21 min., 2,3 MB

 

 

Žalm 10   mp3, 2:16 min., 2,2 MB

 

 

Žalm 11   mp3, 1:07 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 12   mp3, 1:08 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 13   mp3, 0:57 min., 0,9 MB

 

 

Žalm 14   mp3, 1:03 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 15   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 16   mp3, 1:25 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 17   mp3, 1:58 min., 1,9 MB

 

 

Žalm 18   mp3, 5:07 min., 4,9 MB

 

 

Žalm 19   mp3, 1:53 min., 1,8 MB

 

 

Žalm 20   mp3, 1:09 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 21   mp3, 1:31 min., 1,5 MB

 

 

Žalm 22   mp3, 3:44 min., 3,6 MB

 

 

Žalm 23   mp3, 0:55 min., 0,9 MB

 

 

Žalm 24   mp3, 1:21 min., 1,3 MB

 

 

Žalm 25   mp3, 2:33 min., 2,5 MB

 

 

Žalm 26   mp3, 1:17 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 27   mp3, 2:14 min., 2,1 MB

 

 

Žalm 28   mp3, 1:27 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 29   mp3, 1:14 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 30   mp3, 1:36 min., 1,5 MB

 

 

Žalm 31   mp3, 3:13 min., 3,1 MB

 

 

Žalm 32   mp3, 1:42 min., 1,6 MB

 

 

Žalm 33   mp3, 2:11 min., 2,1 MB

 

 

Žalm 34   mp3, 2:25 min., 2,3 MB

 

 

Žalm 35   mp3, 3:33 min., 3,4 MB

 

 

Žalm 36   mp3, 1:31 min., 1,5 MB

 

 

Žalm 37   mp3, 4:37 min., 4,4 MB

 

 

Žalm 38   mp3, 2:24 min., 2,3 MB

 

 

Žalm 39   mp3, 1:57 min., 1,9 MB

 

 

Žalm 40   mp3, 2:46 min., 2,7 MB

 

 

Žalm 41   mp3, 1:53 min., 1,8 MB

 

 

Žalm 42   mp3, 1:47 min., 1,7 MB

 

 

Žalm 43   mp3, 1:03 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 44   mp3, 2:48 min., 2,7 MB

 

 

Žalm 45   mp3, 2:12 min., 2,1 MB

 

 

Žalm 46   mp3, 1:27 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 47   mp3, 1:02 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 48   mp3, 1:28 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 49   mp3, 2:13 min., 2,1 MB

 

 

Žalm 50   mp3, 2:20 min., 2,2 MB

 

 

Žalm 51   mp3, 2:25 min., 2,3 MB

 

 

Žalm 52   mp3, 1:14 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 53   mp3, 1:01 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 54   mp3, 0:56 min., 0,9 MB

 

 

Žalm 55   mp3, 2:38 min., 2,5 MB

 

 

Žalm 56   mp3, 1:36 min., 1,5 MB

 

 

Žalm 57   mp3, 1:27 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 58   mp3, 1:23 min., 1,3 MB

 

 

Žalm 59   mp3, 2:09 min., 2,0 MB

 

 

Žalm 60   mp3, 1:28 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 61   mp3, 1:04 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 62   mp3, 1:38 min., 1,6 MB

 

 

Žalm 63   mp3, 1:17 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 64   mp3, 1:16 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 65   mp3, 1:47 min., 1,7 MB

 

 

Žalm 66   mp3, 2:01 min., 1,9 MB

 

 

Žalm 67   mp3, 0:54 min., 0,9 MB

 

 

Žalm 68   mp3, 4:08 min., 3,9 MB

 

 

Žalm 69   mp3, 3:56 min., 3,8 MB

 

 

Žalm 70   mp3, 0:51 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 71   mp3, 2:55 min., 2,8 MB

 

 

Žalm 72   mp3, 1:51 min., 1,8 MB

 

 

Žalm 73   mp3, 2:38 min., 2,5 MB

 

 

Žalm 74   mp3, 2:32 min., 2,4 MB

 

 

Žalm 75   mp3, 1:10 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 76   mp3, 2:20 min., 2,2 MB

 

 

Žalm 77   mp3, 2:12 min., 2,1 MB

 

 

Žalm 78   mp3, 6:30 min., 6,2 MB

 

 

Žalm 79   mp3, 1:41 min., 1,6 MB

 

 

Žalm 80   mp3, 1:58 min., 1,9 MB

 

 

Žalm 81   mp3, 2:01 min., 1,9 MB

 

 

Žalm 82   mp3, 0:56 min., 0,9 MB

 

 

Žalm 83   mp3, 1:42 min., 1,6 MB

 

 

Žalm 84   mp3, 1:41 min., 1,6 MB

 

 

Žalm 85   mp3, 1:29 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 86   mp3, 2:06 min., 2,0 MB

 

 

Žalm 87   mp3, 0:53 min., 0,9 MB

 

 

Žalm 88   mp3, 2:09 min., 2,1 MB

 

 

Žalm 89   mp3, 5:03 min., 4,9 MB

 

 

Žalm 90   mp3, 2:14 min., 2,2 MB

 

 

Žalm 91   mp3, 1:49 min., 1,8 MB

 

 

Žalm 92   mp3, 1:37 min., 1,6 MB

 

 

Žalm 93   mp3, 0:51 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 94   mp3, 2:19 min., 2,2 MB

 

 

Žalm 95   mp3, 1:16 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 96   mp3, 1:41 min., 1,6 MB

 

 

Žalm 97   mp3, 1:24 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 98   mp3, 1:09 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 99   mp3, 1:21 min., 1,3 MB

 

 

Žalm 100   mp3, 0:44 min., 0,7 MB

 

 

Žalm 101   mp3, 1:25 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 102   mp3, 2:49 min., 2,7 MB

 

 

Žalm 103   mp3, 2:21 min., 2,3 MB

 

 

Žalm 104   mp3, 3:39 min., 3,5 MB

 

 

Žalm 105   mp3, 3:50 min., 3,7 MB

 

 

Žalm 106   mp3, 4:39 min., 4,5 MB

 

 

Žalm 107   mp3, 3:45 min., 3,6 MB

 

 

Žalm 108   mp3, 1:32 min., 1,5 MB

 

 

Žalm 109   mp3, 3:06 min., 3,0 MB

 

 

Žalm 110   mp3, 0:59 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 111   mp3, 1:31 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 112   mp3, 1:24 min., 1,3 MB

 

 

Žalm 113   mp3, 0:59 min., 0,9 MB

 

 

Žalm 114   mp3, 0:53 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 115   mp3, 1:48 min., 1,7 MB

 

 

Žalm 116   mp3, 1:58 min., 1,9 MB

 

 

Žalm 117   mp3, 0:28 min., 0,4 MB

 

 

Žalm 118   mp3, 2:56 min., 2,8 MB

 

 

Žalm 119   mp3, 16:10 min., 15,5 MB

 

 

Žalm 120   mp3, 0:47 min., 0,7 MB

 

 

Žalm 121   mp3, 0:49 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 122   mp3, 1:01 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 123   mp3, 0:43 min., 0,7 MB

 

 

Žalm 124   mp3, 0:53 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 125   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 126   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 127   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 128   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 129   mp3, 0:51 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 130   mp3, 0:54 min., 0,8 MB

 

 

Žalm 131   mp3, 0:40 min., 0,6 MB

 

 

Žalm 132   mp3, 1:52 min., 1,8 MB

 

 

Žalm 133   mp3, 0:36 min., 0,6 MB

 

 

Žalm 134   mp3, 0:32 min., 0,5 MB

 

 

Žalm 135   mp3, 2:08 min., 2,0 MB

 

 

Žalm 136   mp3, 2:29 min., 2,4 MB

 

 

Žalm 137   mp3, 1:10 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 138   mp3, 1:11 min., 1,1 MB

 

 

Žalm 139   mp3, 2:38 min., 2,5 MB

 

 

Žalm 140   mp3, 1:32 min., 1,5 MB

 

 

Žalm 141   mp3, 1:25 min., 1,3 MB

 

 

Žalm 142   mp3, 1:06 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 143   mp3, 1:41 min., 1,6 MB

 

 

Žalm 144   mp3, 1:53 min., 1,8 MB

 

 

Žalm 145   mp3, 2:21 min., 2,2 MB

 

 

Žalm 146   mp3, 1:15 min., 1,2 MB

 

 

Žalm 147   mp3, 1:59 min., 1,9 MB

 

 

Žalm 148   mp3, 1:26 min., 1,4 MB

 

 

Žalm 149   mp3, 1:02 min., 1,0 MB

 

 

Žalm 150   mp3, 3:52 min., 3,7 MB

 

 

Manipulácie mocných so svetom   pdf, 2 strany, 900 KB

 

 

Svetlo volá!   pdf, 210 KB

 

 

 

 

   Prírastky

 

 

 

 

Žalm 1   mp3, 1:17 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 2   mp3, 1:30 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 3   mp3, 1:11 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 4   mp3, 1:15 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 5   mp3, 1:43 min., 1,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 6   mp3, 1:18 min., 1,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 7   mp3, 2:05 min., 2,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 8   mp3, 1:07 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 9   mp3, 2:21 min., 2,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 10   mp3, 2:16 min., 2,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 11   mp3, 1:07 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 12   mp3, 1:08 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 13   mp3, 0:57 min., 0,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 14   mp3, 1:03 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 15   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 16   mp3, 1:25 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 17   mp3, 1:58 min., 1,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 18   mp3, 5:07 min., 4,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 19   mp3, 1:53 min., 1,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 20   mp3, 1:09 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 21   mp3, 1:31 min., 1,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 22   mp3, 3:44 min., 3,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 23   mp3, 0:55 min., 0,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 24   mp3, 1:21 min., 1,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 25   mp3, 2:33 min., 2,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 26   mp3, 1:17 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 27   mp3, 2:14 min., 2,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 28   mp3, 1:27 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 29   mp3, 1:14 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 30   mp3, 1:36 min., 1,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 31   mp3, 3:13 min., 3,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 32   mp3, 1:42 min., 1,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 33   mp3, 2:11 min., 2,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 34   mp3, 2:25 min., 2,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 35   mp3, 3:33 min., 3,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 36   mp3, 1:31 min., 1,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 37   mp3, 4:37 min., 4,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 38   mp3, 2:24 min., 2,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 39   mp3, 1:57 min., 1,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 40   mp3, 2:46 min., 2,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 41   mp3, 1:53 min., 1,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 42   mp3, 1:47 min., 1,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 43   mp3, 1:03 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 44   mp3, 2:48 min., 2,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 45   mp3, 2:12 min., 2,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 46   mp3, 1:27 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 47   mp3, 1:02 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 48   mp3, 1:28 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 49   mp3, 2:13 min., 2,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 50   mp3, 2:20 min., 2,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 51   mp3, 2:25 min., 2,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 52   mp3, 1:14 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 53   mp3, 1:01 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 54   mp3, 0:56 min., 0,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 55   mp3, 2:38 min., 2,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 56   mp3, 1:36 min., 1,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 57   mp3, 1:27 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 58   mp3, 1:23 min., 1,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 59   mp3, 2:09 min., 2,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 60   mp3, 1:28 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 61   mp3, 1:04 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 62   mp3, 1:38 min., 1,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 63   mp3, 1:17 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 64   mp3, 1:16 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 65   mp3, 1:47 min., 1,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 66   mp3, 2:01 min., 1,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 67   mp3, 0:54 min., 0,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 68   mp3, 4:08 min., 3,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 69   mp3, 3:56 min., 3,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 70   mp3, 0:51 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 71   mp3, 2:55 min., 2,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 72   mp3, 1:51 min., 1,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 73   mp3, 2:38 min., 2,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 74   mp3, 2:32 min., 2,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 75   mp3, 1:10 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 76   mp3, 2:20 min., 2,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 77   mp3, 2:12 min., 2,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 78   mp3, 6:30 min., 6,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 79   mp3, 1:41 min., 1,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 80   mp3, 1:58 min., 1,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 81   mp3, 2:01 min., 1,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 82   mp3, 0:56 min., 0,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 83   mp3, 1:42 min., 1,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 84   mp3, 1:41 min., 1,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 85   mp3, 1:29 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 86   mp3, 2:06 min., 2,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 87   mp3, 0:53 min., 0,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 88   mp3, 2:09 min., 2,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 89   mp3, 5:03 min., 4,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 90   mp3, 2:14 min., 2,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 91   mp3, 1:49 min., 1,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 92   mp3, 1:37 min., 1,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 93   mp3, 0:51 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 94   mp3, 2:19 min., 2,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 95   mp3, 1:16 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 96   mp3, 1:41 min., 1,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 97   mp3, 1:24 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 98   mp3, 1:09 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 99   mp3, 1:21 min., 1,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 100   mp3, 0:44 min., 0,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 101   mp3, 1:25 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 102   mp3, 2:49 min., 2,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 103   mp3, 2:21 min., 2,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 104   mp3, 3:39 min., 3,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 105   mp3, 3:50 min., 3,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 106   mp3, 4:39 min., 4,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 107   mp3, 3:45 min., 3,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 108   mp3, 1:32 min., 1,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 109   mp3, 3:06 min., 3,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 110   mp3, 0:59 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 111   mp3, 1:31 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 112   mp3, 1:24 min., 1,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 113   mp3, 0:59 min., 0,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 114   mp3, 0:53 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 115   mp3, 1:48 min., 1,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 116   mp3, 1:58 min., 1,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 117   mp3, 0:28 min., 0,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 118   mp3, 2:56 min., 2,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 119   mp3, 16:10 min., 15,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 120   mp3, 0:47 min., 0,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 121   mp3, 0:49 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 122   mp3, 1:01 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 123   mp3, 0:43 min., 0,7 MB

27.1.2017

 

Žalm 124   mp3, 0:53 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 125   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 126   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 127   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 128   mp3, 0:50 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 129   mp3, 0:51 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 130   mp3, 0:54 min., 0,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 131   mp3, 0:40 min., 0,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 132   mp3, 1:52 min., 1,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 133   mp3, 0:36 min., 0,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 134   mp3, 0:32 min., 0,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 135   mp3, 2:08 min., 2,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 136   mp3, 2:29 min., 2,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 137   mp3, 1:10 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 138   mp3, 1:11 min., 1,1 MB

27.1.2017

 

Žalm 139   mp3, 2:38 min., 2,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 140   mp3, 1:32 min., 1,5 MB

27.1.2017

 

Žalm 141   mp3, 1:25 min., 1,3 MB

27.1.2017

 

Žalm 142   mp3, 1:06 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 143   mp3, 1:41 min., 1,6 MB

27.1.2017

 

Žalm 144   mp3, 1:53 min., 1,8 MB

27.1.2017

 

Žalm 145   mp3, 2:21 min., 2,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 146   mp3, 1:15 min., 1,2 MB

27.1.2017

 

Žalm 147   mp3, 1:59 min., 1,9 MB

27.1.2017

 

Žalm 148   mp3, 1:26 min., 1,4 MB

27.1.2017

 

Žalm 149   mp3, 1:02 min., 1,0 MB

27.1.2017

 

Žalm 150   mp3, 3:52 min., 3,7 MB

27.1.2017

 

Emil Páleš: Čo znamená Okrídlený jednorožec   pdf, 4 strany, 750 KB

21.2.2013

 

Rudolf Steiner: Člověk a vesmírne slovo   pdf, 114 strán, 1 MB

13.5.2012

 

James Redfield: Celestínske proroctví   pdf, 96 strán, 676 KB

13.5.2012

 

Pavol Dobšinský: Úvahy o slovenských povestiach   html, 650 KB

13.5.2012

 

Rudolf Steiner: Zrkadlené ja – Psychologické základy a epistemologický názor antropozofie
   pdf, 40 strán, 473 KB

5.11.2011

 

Rudolf Steiner: Michael – Archaniel ľudského vývoja   pdf, 9 strán, 130 KB

31.8.2011

 

Rudolf Steiner: Nálada odovzdanosti   rtf, 1 strana, 82 KB   htm, 25 KB

31.8.2011

 

Manipulácie mocných so svetom   pdf, 2 strany, 900 KB

26.8.2011

 

Omraam Mikhael Aivanhov: Láska a sexualita – Náhľad   pdf, 22 strán, 295 KB

18.8.2011

 

Omraam Mikhael Aivanhov: O lidské a božské přirozenosti
   pdf, 6 strán, 127 KB   doc, 6 strán, 70 KB

16.8.2011

 

Rudolf Steiner: Vedľajšie cvičenia   pdf, 46 strán, 365 KB

10.8.2011

 

Rudolf Steiner: Duchovné bytosti v kozmických telesách a prírodných ríšach
   pdf, 127 strán, 1,4 MB

10.8.2011

 

Zuzana Pavésková: Tajemná a nedostižná: La Belle Dame sans Merci   pdf, 51 strán, 1,5 MB

6.8.2011

 

Emil Páleš: Opica sa vyvinula z človeka – nie naopak   pdf, 6 strán, 240 KB

6.8.2011

 

Jan Dostal: Anthroposofie a darwinizmus   pdf, 7 strán, 1,1 MB

16.4.2011

 

Ján Šichula: Šlabikár inteligentného dizajnu   pdf, 7 strán, 1,7 MB

16.4.2011

 

Oskar Hansen: Mystérijné drámy Rudolfa Steinera   pdf, 53 strán, 392 KB

9.4.2011

 

Rudolf Steiner: Tajné učení Rosikruciánů   pdf, 75 strán, 788 KB

9.4.2011

 

Rudolf Steiner: Z kroniky Akaša   pdf, 80 strán, 840 KB

9.4.2011

 

Sergej O. Prokofiev: Človek medzi dobrom a zlom. Súčasná svetová situácia.
   pdf, 8 strán, 172 KB

9.4.2011

 

Sergej O. Prokofiev: Modlitba a meditácia vo svetle antropozofie   pdf, 7 strán, 197 KB

9.4.2011

 

Sergej O. Prokofiev: Prečo sa stať členom Slobodnej vysokej školy duchovnej vedy
   pdf, 8 strán, 197 KB

9.4.2011

 

Cornelis Boogerd: Salutogenéza   pdf, 3 strany, 1,9 MB

28.3.2011

 

Janne Haaland Matlary: Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom   pdf, 5 strán, 123 KB

28.3.2011

 

David Newbatt: Dvanásť aspektov Michaela   html, 1,2 MB

21.2.2011

 

Emil Páleš: Majú zvieratá ducha? O rozdiele medzi človekom a zvieraťom
   pdf, 11 strán, 1 MB

21.2.2011

 

Fritjof Capra: Bod obratu   pdf, 516 strán, 20 MB

23.12.2010

 

Peter Kmetek: Der Weg aus der Machtlosigkeit   pdf, 2 strany, 98 KB

20.12.2010

 

Emil Bock: Starý Zákon a duchovní dějiny lidstva I – Pradějiny   pdf, 212 strán, 30 MB

12.11.2010

 

Emil Bock: Starý Zákon a duchovní dějiny lidstva II – Mojžíš a jeho doba
   pdf, 197 strán, 23 MB

12.11.2010

 

Emil Bock: Starý Zákon a duchovní dějiny lidstva III – Králové a proroci
   pdf, 53 strán, 5,3 MB

12.11.2010

 

Emil Bock: Prvotní křesťanství I – Caesarové a apoštolové   pdf, 382 strán, 64 MB

12.11.2010

 

Emil Bock: Prvotní křesťanství II – Dětství a mládí Ježišovo   pdf, 165 strán, 17,6 MB

12.11.2010

 

Rudolf Steiner: Mysterijní drama (I) – Brána zasvěcení   doc, 89 strán, 650 KB

10.11.2010

 

Rudolf Steiner: Mysterijní drama (II) – Zkouška duše   doc, 74 strán, 452 KB

10.11.2010

 

Rudolf Steiner: Mysterijní drama (III) – Strážce prahu   doc, 75 strán, 468 KB

10.11.2010

 

Rudolf Steiner: Mysterijní drama (IV) – Probuzení duší   doc, 84 strán, 672 KB

10.11.2010

 

Michael Frensch: Harry Potter a sedem brán teosofie   htm, 66 KB   rtf, 14 strán, 238 KB
   doc, 14 strán, 140 KB   docx, 14 strán, 49 KB

6.3.2010

 

Rudolf Steiner: Práh duchovního světa   pdf, 27 strán, 270 KB   htm, 140 KB

29.12.2009

 

Michael Buschmann: Nemocničné oddelenie 4   html, 340 KB   rtf, 176 strán, 750 KB

26.11.2009

 

 

 

   Pripravujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Linky

 

 

 

 

Články o knihe Angelológia dejín

Články o knihe RNDr. Emila Páleša, CSc. Angelológia dejín.

http://www.sophia.sk/clankyok.html

23.1.2008

 

 

 

 

 

Texty uverejnené Slovenskou antropozofickou spoločnosťou

http://www.antropozofia.sk/Texty/

23.1.2008

 

 

 

 

 

Texty uverejnené vydavateľstvom Michael

Texty: http://www.michael.webz.cz/ke%20stazeni.htm

Vydavateľstvo: http://www.michael.webz.cz

27.7.2008

 

 

 

 

 

Christophorus

http://www.neosfera.cz/Christophorus/

27.7.2008

 

 

 

 

 

Zlatý fond denníka SME

Najväčšia elektronická knižnica slovenskej literatúry. Voľne stiahnuteľné diela, profily autorov, fotografie, nahrávky.

http://zlatyfond.sme.sk/

27.07.2007

 

 

 

 

 

Linky všeobecnejšie, tzn. aj z iných oblastí súvisiacich so zameraním Hnutia Bdelosť.

 

 

 

 

 

   Pomoc a spolupráca

 

 

 

 

Pošlite zaujímavé diela

Uvítame aj hodnotné príspevky z Vašej elektronickej knižnice. Pošlite nám zaujímavé diela alebo linky na diela inde na internete, najmä z oblastí a od autorov, ako sú už tu uvedené diela.

 

 

 

 

Prispejte na našu prácu aj finančne

Číslo účtu: 8183497/5200.

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

 

 

 

 

Upozornite nás na chyby

Vzhľadom na rastúci počet linkov na tejto stránke sa môže stať, že tu nájdete aj nejaké nefunkčné hypertextové odkazy. Budeme vám vďační, ak nás na ne upozorníte.

 

 

 

 

Ďalšie možnosti spolupráce

Všeobecnejšie možnosti pomoci a spolupráce, tzn. aj v iných aktivitách Hnutia Bdelosť: napr. pomoc s časopisom, pomoc bezdomovcom a pod.

 

 

 

 

 

1